Gerrit Slagman vervult als ervaren landbouwkundige een brugfunctie tussen beleid en praktijk op het gebied van plattelandsontwikkeling in diverse gemeenten. Als gebiedscoördinator komt hij graag bij mensen thuis en is hij nauw betrokken bij de zoektocht naar passende oplossingen voor agrarische ondernemingen.

Slagman is gespecialiseerd in bedrijfsontwikkeling, het vinden van nieuwe economische dragers, innovatief gebruik van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen en kavelruil.

Email: gerritslagman01 [at] gmail.com
Telefoon: +31 (0) 613488447

img_1234-abba-bew-100-dpi